Duyurular Kasım 2014

Image

PANKOBİRLİK 2015 YILI İLKBAHAR BİRİNCİ DÖNEM MALZEME ALIMLARI HK.
Duyurular


30 Kasım 2014 Pazar
Pankobirlik’ den odamıza detay listesi gönderilen malzemeler Ticari ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar uyarınca satın alınacak olup, şartname bedelleri, her malzeme için ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından birine yatırılarak dekont sureti teklif mektubuna eklenerek müracaat yapılacaktır.
Image

Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı
Duyurular


30 Kasım 2014 Pazar
9-13 Şubat 2015 tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu’nda düzenlenecek olan “Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı” Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük fuar organizasyonu olmakla beraber, Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında, 64 farklı ülkeden 2.288 katılımcı bu fuarda yer almış ve 52.717 kişi fuarı ziyaret etmiştir.
Image

Sanayi Sicil Kayıtları
Duyurular


28 Kasım 2014 Cuma
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan yazıda 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanunun ikşnc maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenerek; “yasal süresi içinde sanayi sicil kaydını gerçekleştirmemiş olan işletmelerin , 31/12/2014 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirmeleri durumunda süre aşımından dolayı idari para cezası uygulanmayacağı ” hükmü getirildiği bildirilmiştir.
Image

GÜNEY KORE-DOLANDIRICILIK UYARISI
Duyurular


28 Kasım 2014 Cuma
TOBB gelen yazıda, Güney Kore’ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan firmalarımızın elektronik posta adreslerine yasadışı yollardan girerek yazışmalarını okuyan üçüncü şahısların, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları ifade edilmektedir.
Image

Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı
Duyurular


25 Kasım 2014 Salı
Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova Ekonomi Odası (OEK) ve Kosova’daki Amerikan Ticaret Odası (Amcham) işbirliğinde 26 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında bir iş heyeti ile birlikte Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
Image

Kırsal Kalkınmaya Hibe Desteği
Duyurular


25 Kasım 2014 Salı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları bildirmek üzere 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazetede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.
Image

DTÖ Kamu Alımları Anlaşması
Duyurular


24 Kasım 2014 Pazartesi
TOBB’nin 14.11.2014 tarihli ve 0412/21601 sayılı yazısında , 1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 43) ülkenin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA) taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kuramlarının eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulandığı belirtilmiştir. DTÖ Kamu Alımları Komitesi’nin Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen toplantısında yaşanan son gelişme ile Yeni Zelanda ve Karadağ’ın DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’na katılımlarının kabul edildiği belirtilmiştir. Anılan ülkelerin Kamu Alımları Anlaşması’nın 44. ve 45. taraf ülkeleri olacağı ifade edilmiştir.
Image

KARADAĞ –TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Duyurular


20 Kasım 2014 Perşembe
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Odalar Birliği’nden alınan yazıda, 27-29 Kasım 2014 tarihinde Podgorica’da, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Image

INTERMAT 2015 FUARI
Duyurular


16 Kasım 2014 Pazar
TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, Fransa’nın başkenti Paris’te 20- 25 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan INTERMA T 2015 Fuarı Türkiye Milli katılım organizasyonunun İTO tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

Bangladeş/ Mongla Ekonomik Bölgesi İhale İlanı
Duyurular


15 Kasım 2014 Cumartesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan yazılarda; Bangladeş Hükümeti’nin endüstriyel faaliyetler kanalıyla hızlı ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla, Bangladeş Ekonomik Bölgeler Kurumu (BEZA) aracılığında belirlenen bölgelerde Tasarla-Yap-Finanse et-Sahip ol-İşlet-Devret modeli ile Çok Sektörlü Ekonomik Bölgeler oluşturmayı tasarladığı bildirilmektedir.
Image

Hannover 2015 Sanayi Fuarı
Duyurular


13 Kasım 2014 Perşembe
İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan 05.11.2014 tarih ve 158177 sayılı yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği görev ve yetkiye istinaden, Hannover 2015 Sanayi Fuarı Türkiye Milli Katılım organizasyonunun, 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında her yıl olduğu gibi bu yıl da Odalarınca gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

2015 BAMAKO 11. Uluslararası Fuarı
Duyurular


11 Kasım 2014 Salı
Mali Ticaret ve Sanayi Odası ile Fas İhracat Merkezi (Maroc Export) ve Kazablanka Fuarlar ve Sergiler Ofisi (OFEC ) işbirliğinde 15-25 Ocak 2015 tarihlerinde Mali, Bamako’da ”2015 Bamako 11. Uluslararası Fuarı” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

Kosova İş Heyeti
Duyurular


10 Kasım 2014 Pazartesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 12.11.2014 tarih ve 2082 sayılı yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle, Priştine Ticaret Müşavirliği tarafından, Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova Ekonomi Odası ve Kosova’daki Amerikan Ticaret Odası işbirliğinde 26-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye ile Kosova arasında ekonomik işbirliğinin artırılması hedefiyle bir iş heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.
Image

Sevesso Bildirimleri hk.
Duyurular


10 Kasım 2014 Pazartesi
Image

Yerli Malı Belgesi Düzenleme Değişikliği Hakkında
Duyurular


7 Kasım 2014 Cuma
Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir.
Image

KAZAKİSTAN YATIRIM HEYETİ
Duyurular


4 Kasım 2014 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Kazakistan’a bir yatırım heyeti organizasyonunun düzenleneceği iletilmektedir. Söz konusu programın Almatı şehrinde gerçekleştirileceği, organizasyon çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımız Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Aset İSEKEŞEV ile Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat DOSSAYEV ile görüşme gerçekleştireceği belirtilmektedir.
Image

Kazakistan İşbirliği Talebi
Duyurular


3 Kasım 2014 Pazartesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Devlet Malzeme Rezervleri Komitesi Başkanlığı’nın olağanüstü durumlarda ve insani yardımlarda kullanılan gıda ürünlerinin üretimi ve kullanımı konusunda ülkemizin tecrübelerinden faydalanmak ve söz konusu ürünlerin muhafaza merkezlerini ziyaret etmek amacıyla ülkemizdeki muadil kuruluşlarla işbirliği talep ettiği bildirilmektedir.
Image

Şili 2. Dönem KEK Toplantısı
Duyurular


2 Kasım 2014 Pazar
Türkiye-Şili II. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik eşbaşkanlığında,1-2 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Image

Schwabisch Hall Belediye Heyeti Odamızı Ziyaret Etti
Duyurular


2 Kasım 2014 Pazar
01.11.2014 tarihinde Balıkesir Sanayi Odası’ nda gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Valimiz Sayın Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın A. Edip Uğur, Schwabisch Hall Belediye Başkanı Sayın Hermann Josef Pelgrim, Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Altı Eylül Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Uğur, Balıkesir Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Hakan Özdamar, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fahri Ermişler, Balıkesir Üniversitesi temsilcilerimiz Sayın Prof. Dr. Ramazan Yaman ve Dr. Sabri Bıçakçı, GMKA temsilcimiz Sayın Erol İnci, MEB Bakanlığı temsilcimiz Sayın Yücel Dağtaş, OSB müdürümüz Sayın Gökmen Zeytun ve davetliler katıldı.
Image

Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı
Duyurular


1 Kasım 2014 Cumartesi
İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan yazıda, 1982 yılında kurulan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş olup 23 ülkeden 250 Ticaret ve Sanayi Odasını bir araya getirmekte olduğu belirtilmiş, 2013 yılından bu yana Başkan yardımcılığı görevini yürüten İTO’nun bu yıl ‘Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı’ ve firmalar arası ikili görüşmelerin de yer alacağı iki gün sürecek bir etkinlik düzenlemeyi planlamakta olduğu bildirilmiştir.