Duyurular Kasım 2015

Image

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI
Duyurular


30 Kasım 2015 Pazartesi
Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda, “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.
Image

Türkiye – Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı
Duyurular


28 Kasım 2015 Cumartesi
TOBB’dan aldığımız 21.11.2015 tarih ve 21778 sayılı yazıda, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18.11.2015 tarihli yazısına atfen, Türkiye-Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı’nın, 16 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

2016 Takvim Yılı Asgari Ücretleri
Duyurular


25 Kasım 2015 Çarşamba
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 17.11.2015 tarihli ve 2048/5379 – MU sayılı yazısında, 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapan 5911 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrasının ” Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret tarifesi,müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulaya konulur” hükmünü amir bulunduğu belirtilmektedir.
Image

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2016 FUARI HK.
Duyurular


24 Kasım 2015 Salı
Brüksel / Belçika’da 26 – 28 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo Global – Global Su Ürünleri 2016 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 12. kez organize edilecektir.
Image

TÜKETİCİ KANUNU BAKANLIK YAZISI HK.
Duyurular


23 Kasım 2015 Pazartesi
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilgili hükümleri ile ilgili olarak muhtemel tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla muhatapların bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ihtiyacı hasıl olmuştur. buna göre, başta satıcılar olmak üzere üretici ve ithalatçıların aşağıda sayılan yükümlülüklere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Garanti Belgesi düzenleme zorunluluğu” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında “üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri , bu yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. ” ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ; “Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.” hükümleri yer almaktadır.
Image

TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Duyurular


22 Kasım 2015 Pazar
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Balıkesir Ticaret Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir. İthalat ve İhracat yapan veya yapma arzusunda olan üyelerimize bu süreçte İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ülke Masaları ve Pazar araştırmasına ilişkin önemli bilgilerin aktarılacağı seminer 10 Kasım 2015 Salı günü saat 09:30’da Balıkesir Ticaret Odası 3. Katında bulunan Toplantı Salonu’nda başlayacaktır. Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz 06 Kasım 2015 Cuma günü 18:00’a kadar kayıt yaptırmak suretiyle seminere katılabileceklerdir.
Image

EXPO 2016 ANTALYA ” ŞEHİRLERİN EN İYİ UYGULAMALARI ETKİNLİĞİ
Duyurular


21 Kasım 2015 Cumartesi
6358 Sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu çerçevesinde EXPO 2016 Antalya Organizasyonu etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmekle görevlendirilmiş olan EXPO 2016 Antalya Ajansı’ndan alınan bir yazıda; Ülkemizin ev sahipliği yapacağı ilk EXPO olan EXPO 2016’nm 23 Nisan – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

KAREKODLU ÇEK HAKKINDA
Duyurular


20 Kasım 2015 Cuma
Image

TECH ANKARA PROJE PAZARI
Duyurular


14 Kasım 2015 Cumartesi
Ankara; zengin sosyal sermaye ve kültür varlıklarına sahip, Türkiye’nin siyasi başkenti olması yanı sıra birbirinden değerli 20’den fazla üniversitesi ile bir eğitim başkentidir. 5 aktif teknokenti ve 17 Ar-Ge merkezi ile doğal bir bilim, teknoloji ve yenilikçilik üssüdür. Türkiye’nin modern ulaşım altyapısının bağlantı noktası konumunda olan Ankara, erişilebilirlik ve yaşam kalitesinde Anadolu’nun yıldızıdır.
Image

Balıkesir Üniversitesi Vakfı Başkanlığı Burs Çağrısı
Duyurular


12 Kasım 2015 Perşembe
Balıkesir Üniversitesi Vakfının temel amacı, yetenekli, çalışkan fakat maddi olanaklardan yoksun öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için maddi manevi destek vermek olup, vakıf , kısıtlı imkanlarını değişik yörelerden gelen Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin yararına sunmakla birlikte, daha birçok öğrencinin burs ihtiyacının olduğunu da tespit etmiştir. 2015-2016 yılı için Vakıf Kasım ayından başlamak üzere 8 ay süresince Öğrenci başına aylık 150.00(Yüzelli) TL burs verecektir.
Image

Endonezya İşadamları Heyeti
Duyurular


11 Kasım 2015 Çarşamba
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve İstanbul İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 7-10 Aralık 2015 tarihleri arasında Endonezya’ya yönelik işadamları heyeti düzenlenecek olup başkent Jakarta şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Image

e-TAEK Hizmetleri hk.
Duyurular


10 Kasım 2015 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza intikal eden yazıda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun, e-devlet projesi kapsamındaki e-taşıma işlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) gibi hizmetlerinden faydalanmak isteyen kurum/kuruluşların www.taek.gov.tr adreslerinde bulunan e-TAEK taahhütnamesi formunu doldurup 06.11.2015 tarihine kadar kendilerine müracaat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Image

SMM 2016 FUARI HK.
Duyurular


8 Kasım 2015 Pazar
Hamburg / Almanya’da 06 – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan  SMM 2016 Uluslararası Denizcilik Fuarı’ nın Türkiye milli katılım organizasyonu,  Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’nce 3. kez organize edilecektir.
Image

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İhale İlanı Hk.
Duyurular


5 Kasım 2015 Perşembe