16 OcaK 2020 Tarihli İhracat Genelgesi

Sayın Üyemiz,

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı (5.mükerrer) Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ N:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(N.2019-32/56) yayımlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile söz konusu tebliğ değişikliği ile ilgili öne çıkan bazı hususlar ekte sunulmuştur.

Ayrıca https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Mevzuat/Kambiyo/ linkinden 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’ne de ulaşılabilmektedir.

 

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İlgi Yazıya Ulaşmak Tıklayınız.