2016 Takvim Yılı Asgari Ücretleri

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 17.11.2015 tarihli ve 2048/5379 – MU sayılı yazısında, 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapan 5911 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrasının ” Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret tarifesi,müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulaya konulur” hükmünü amir bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu düzenlemeye uygun olarak, 2016 takvim yılı için geçerli olmak üzere Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ne ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerde bulunularak, sağlanacak mutabakat sonucunda asgari ücret tespitine ilişkin görüş ve önerilerin en geç 7 Aralık 2015 tarihine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na bildirmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı için geçerli olacak ücret tarifesinin, gümrük müşaviri ve dış ticaretle iştigal eden üyelerimiz nezdinde değerlendirilerek en geç 3 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın bso@bso.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.