2019 Yılından Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Sayın Üyemiz,

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile; Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih 30928 sayılı nüshasında “2019 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayınlanmış olup, Dane zeytin ürünü de destek kapsamına girmiştir.

Bu kapsamda “2019Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” metni "https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf

adresinde yer almaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.