2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bilgilendirme Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılından beri “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” uygulanmaktadır.

Programın 4 önceliği arasında yer alan sosyal sorumluluk önceliğine yönelik projeler, özel sektör tarafından sunulabilmektedir. Asgari proje bütçesi 1 milyon TL olmak üzere % 50'si desteklenebilmektedir. Diğer yandan, 2022 ve 2023 yılları kalkınma ajansları teması "genç istihdamı" olarak belirlenmiştir. SOGEP kapsamında genç istihdamını önceleyen proje fikirleri geliştirebilmek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 10 Eylül Cuma saat 11.00'de çevrimiçi toplantı ile SOGEP bilgilendirmesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna https://www.gmka.gov.tr/2022-yili-sogep-bilgilendirme-toplantisi-kayit-formu linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.