7256 Sayılı Kanuna Göre Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma yapılabilecektir. Bu kapsamda tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28.02.2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Odamıza müracaat ederek ve/veya https://ebelge.tobb.org.tr  Üyelik Sistemi üzerinden Online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. (Verilen adres üzerinde giriş sağlanamaz ise Odamız ile irtibata geçip firma yetkilinizin bilgilerini güncelleyebilirsiniz).

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit Tarihi : 31 MART 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit Tarihi : 31 AĞUSTOS 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir.

Bu kapsamda üyelerimiz, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit (6 Taksit) sürelerini geçmemek üzere

  • Nakit veya EFT/Havale ile taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile,
  • İŞ Bankası Kredi Kartı ile üyelik sistemi https://ebelge.tobb.org.tr üzerinden taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile,
  • Ziraat Bankası Kredi Kartı ile Odamız muhasebe servisine fiziksel müracaat ederek taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile yapabilecekleridir.
Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.


Saygılarımızla

  

Muhasebe Ayrıntılı Bilgi İçin :                                                                    Üyelik Sistemi Ayrıntılı Bilgi  İçin:

Demet Akoğlan                                                                                              Turgay Portek

0266  281 11 80                                                                                             0266  281 11 80 

d.akoglan@bso.org.tr                                                                                  t.portek@bso.org.tr