7440 Sayılı Yapılandırma Duyurusu HK

Sayın Üyemiz,

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Kapsamı: Kanunun 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 12.03.2023 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borç asılları yapılandırma kapsamındadır. 2023 yılı aidatları dahil değildir. 

Vergi Mükellefiyeti Silinen Üyeler: Vergi mükellefiyetleri sona erdiği halde oda kaydı devam eden üyeler mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borç asılları için başvuruda bulunabilir.

Gecikme Zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Aynı kapsamda ve 12.03.2023 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödeme yapılan borç asıllarına ait fer’i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

Ödeme Koşulları:

  • Dilekçede belirtilmesi şartıyla, borçlar tek seferde veya aylık dönemler halinde azami dokuz eşit taksitte ödenebilir.
  • Toplam borç tutarı sabittir, taksit sayısına göre değişmeyecektir.
  • Belirlenen taksit sürelerini geçmeyecek şekilde kredi kartına taksit yapılabilir.

Ödeme Tarihleri:

  • Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 31.07.2023’tür.
  • Yapılandırmanın taksitlendirilmesi halinde, taksitlerin son ödeme tarihleri her ayın son günüdür.

Yapılandırmanın Bozulması: Aşağıdaki durumlarda yapılandırma bozulacaktır:

  • İlk taksitin süresinde tam ödenmemesi,
  • Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi,
  • Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi.
  • İptal durumunda; yapılandırma kapsamında yapılmış olan ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre borçtan düşülecek, kalan kısma 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işleyecektir.

Başvurular:

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.06.2023 tarihine kadar Odamıza "Yapılandırma Dilekçesi" ile başvurmaları gereklidir.

YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurularınızı;

•Bizzat Odamıza başvuruda bulunarak
https://ebelge.tobb.org.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ödemelerinizi;
• Odamız veznesine
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden kredi kartı ile
Odamızın Banka hesaplarına yapabilirsiniz. (Tıklayınız )

Bilgilerinize rica ederiz.