Duyurular Ağustos 2014

Image

SGE SEKTÖR EĞİTİMLERİ
Duyurular


28 Ağustos 2014 Perşembe
TOBB’dan tarafımıza gelen yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” çerçevesinde, sektörlerde kapasite geliştirme bileşeni kapsamında “İzleme Planı Hazırlama” eğitimlerinin Eylül ayında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Image

PRODEXPO 2015 FUARI HK.
Duyurular


26 Ağustos 2014 Salı
Sayın Üyemiz, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Odamıza iletilen ilgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere, 9-13 Şubat 2015 tarihleri arasında, Moskova/Rusya Federasyonu’nda düzenlenecek olan “Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı’nın Türkiye milli katılım Organizasyonu İİB Genel Sekreterliğince gerçekleştirilecektir.
Image

İRAN SAĞLIK KONFERANSI
Duyurular


24 Ağustos 2014 Pazar
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’ndan alınan yazıda, İslam Ülkeleri’nde Sağlık Turizmi 5. Konferansı’nın, 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası işbirliği ile İran’ın Meşhed şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Image

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI
Duyurular


22 Ağustos 2014 Cuma
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında dayanak olarak sunulan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik’in, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı hatırlatılmaktadır.
Image

SWEETS AND SNACKS 2015 FUARI
Duyurular


20 Ağustos 2014 Çarşamba
Chicago/Amerika Birleşik Devletleri’ nde, 19-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sweets & Snacks Expo, geçtiğimiz yıl 23 ülkeden 650 katılımcıya ve 90 ülkeden 16.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir.
Image

İSEDAK PROJE DÖNGÜSÜ VE FİNANSMAN MEKANİZMASI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI
Duyurular


18 Ağustos 2014 Pazartesi
T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan iletilen yazıda, sekretarya hizmetleri kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (İSEDAK Koordinasyon Ofisi ) tarafından sürdürülen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)’nin, İİT’nin dört daimi komitesinden birisi olduğu ve başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir. Yazıda devamla, İSEDAK çalışmalarının temel çerçevesini oluşturan İSEDAK stratejisiyle 6 işbirliği alanında (Tarım, Turizm, Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Yoksullukla Mücadele, Mali işbirliği) çalışma grupları ile proje Döngüsü ve Finansman Mekanizmasının hayata geçirildiği ifade edilmektedir. İSEDAK proje Döngüsü ve Finansman Mekanizması kapsamında 2013 yılı Eylül ayında ilk proje teklif çağrısına çıkıldığı,2014 yılının Eylül ayında ise 2.proje teklif çağrısına çıkılacağı belirtilmektedir.
Image

SIRBİSTAN YENİ ÖZELLEŞTİRME KANUNU
Duyurular


16 Ağustos 2014 Cumartesi
Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 19.08.2014 tarihli ve 411/15978 sayılı yazıda

Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alman bir yazıya istinaden, Sırbistan’da yeni Özelleştirme Kanunu’nun 2 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edildiği, 13 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve kanuna göre, yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Özelleştirme Ajansı tarafından ilgilenen firmaların beyanlarını sunmalarını teminen bir genel davet duyurusu yapılacağı ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devletine ait olan birçok şirketi özelleştirmek suretiyle özel sektöre devretme kararı almış ve bu hususta yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanacağı dile getirilmiştir.
Image

ÖZBEK PAMUK VE TEKSTİL FUARI
Duyurular


14 Ağustos 2014 Perşembe
İlgi: TOBB’nin 19.08.2014 tarihli ve 16017 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 10. Uluslararası Özbek Pamuk ve Tekstil Fuarı’nın, 13-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Taşkent’te düzenleneceği bildirilmektedir.
Image

T.C. BALIKESİR İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ATIK KABULÜ HK.
Duyurular


12 Ağustos 2014 Salı
08.07.2014 tarihinde işletmeye açılmış olan Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Olup yalnızca Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahiptir.
Image

Gürcistan / Uluslararası Yatırım Forumu
Duyurular


10 Ağustos 2014 Pazar
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası tarafından 29-30 Ekim 2014 tarihlerinde Tiflis’te “Gürcistan – Asya’nın Avrupa’ya Açılan Kapısı Uluslararası Yatırım Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir.
Image

Bosna Hersek İhale Duyurusu Hk.
Duyurular


8 Ağustos 2014 Cuma
Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden, Bosna Hersek Federasyonu toprakları içinde petrol ve gaz arama ve çıkarma faaliyetleri için düzenlenecek sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve müzakerelerde danışma hizmetleri sağlanmasına yönelik müşavirlik hizmetleri sunabilecek bir firmanın seçimine ilişkin olarak Federasyon Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığınca ihale süreci başlatıldığı ifade edilmektedir. İlgili belgelerin temin edilmesi için son tarih 3 Eylül 2014, ihaleye iştirak için ise son tarih 8 Eylül 2014 olarak belirlenmiştir.
Image

AB Devlet Yardımları
Duyurular


5 Ağustos 2014 Salı
Avrupa Birliği’nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta, hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır.
Image

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK
Duyurular


3 Ağustos 2014 Pazar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1 907/2006/EC sayılı REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Tüzüğünü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik (KKDİK)”i hazırladıkları ifade edilmektedir.
Image

2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hk.
Duyurular


1 Ağustos 2014 Cuma
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin görüş istendiği belirtilmiştir.