9. Dünya Odalar Kongresi

İlgi: TOBB’nin 06.03.2015 tarihli ve 0411/4519 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Dünya Odalar Kongresi’nin dokuzuncusu 10-12 Haziran 2015 tarihlerinde, Milletlerarası Ticaret Odası Dünya Odalar Federasyonu tarafından, Torino Ticaret Odası işbirliğinde, İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceği bildirilmiştir.

Kongre, Odaların en iyi uygulama örneklerini paylaşabilecekleri, görüş alışverişinde bulunabilecekleri, iletişim ağlarını geliştirebilecekleri ve iş dünyasının sorunlarını dile getirebilecekleri tek ortak platform olma özelliğini taşımaktadır. İki yılda bir olmak üzere dünyanın farklı noktalarında düzenlenen Kongre, 100 farklı ülkeden Oda liderlerini, önde gelen iş dünyası temsilcilerini ve dünya liderlerini bir araya getirmektedir.

Anılan Kongre kapsamında panel oturumları, çalıştaylar ve sergi düzenlenmekte olup, iş dünyasına yönelik Torino Ticaret, Sanayi, Sanatkarlar ve Tarım Odası tarafından koordine edilen iş programı ve network/iletişim programı gerçekleştirilmektedir. Kongre’ye katılmak isteyen firmaların ve Odaların www.worldchamberscongress.org  adresinde yer alan online kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,