AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ve aşağıda belirtilen yazıda; 2050 yılına kadar Avrupa'nın iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi amacıyla 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) deklare edilmiştir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde "Fit for 55" - "55'e Uyum" mevzuat paket teklifi açıklanmıştır. Söz konusu teklif ile Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirilmesini öngören "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" - (SKDM) başta olmak üzere ülkemizi önemli ölçüde etkileyecek pek çok yasal düzenleme önerilmektedir.

Taslak düzenlemeye göre Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması özetle;

 

  • · İlk etapta demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak

 

  • · 2023-2025 yılları geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeili ithalatçıların herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecektir.

2026 yılında başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikalar satın almaları gerekecektir. Sertifikaların maliyeti, haftalık Emisyon Ticareti Sistemi fiyatlarına dayalı olarak €/ton CO2 için hesaplanacaktır. Sistemin yeni sektörlere genişletilip genişletilmeyeceği konusu da Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olduğu ve 5 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında geri bildirimde bulunmak isteyen sektör temsilcilerinin https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your[1]say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_en linki üzerinden görüşlerini doğrudan iletebilecekleri ifade edilmektedir.

Bu defa, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim süreci başlatılmış olup; 5 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında Komisyona iletilecek geri bildirimlerin, Komisyon tarafından mevzuat çalışmaları çerçevesinde Parlamento ve Konseye iletileceği belirtilmektedir.

Ülkemiz sektörlerinin de hem kendileri hem de AB’de yakın işbirliği içinde oldukları sektör/kullanıcı sektör kuruluşları aracılığıyla sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağının nihai hale getirilmesine ilişkin bu süreçte görüşlerini mümkün olduğu ölçüde yansıtmalarının önem arz ettiği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, geri bildirimde bulunmak isteyen kuruluşlarımızın, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-bo rder-adjustment-mechanism-_en linki üzerinden görüşlerini iletmeleri mümkündür.


İlgi yazı için tıklayınız.