Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Şartnamesi Önerileri Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Genel Teknik Şartnamelerin güncellenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Aşağıda yer alan “Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları” ile ilgili taslak şartnameye yönelik görüş ve önerilerinizin 19.08.2022 tarihine kadar bso@bso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.


Şartname için tıklayınız.