Avrupa Birliği İşletmelerin ve Kobi'lerin Rekabet Edebilirliği ( COSME ) Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Avrupa Birliği’nin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan “ELIIT(European Light Industries Innovation and Technology Project)” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlandığı bildirilmiştir.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine,Avrupa komisyonunun https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.


İlgi yazı için tıklayınız.