Bağış İndirimi

Sayın Üyemiz,

Orman yangınlarından ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin zararlarının karşılanmasına katkı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 03.08.2021 tarihinde Ankara Valiliği’nin 02.08.2021 ve 17.08.2021 tarihli olurları ile kampanya başlatılmıştır. Yardım kampanyası oda ve borsaların yanı sıra üyelerin de değerli katkılarıyla halen sürmektedir.

Kampanyaya değerli katkılarıyla destek veren kurumlar vergisi mükelleflerinin, nakdi bağışlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesiyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Birliğimizce talepte bulunulmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı cevabi yazısında; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının vergi yükümlülerince beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceğine işaret etmiştir. Yazıda belirtildiği üzere; kampanya kapsamında duyurulan banka hesaplarına, aktarılan bağış tutarlarının, Birliğimizce 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi olan 13.08.2021 tarihinden sonra (bu tarih dahil), bu karar kapsamındaki Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nca duyurulan hesaplara aktarılması kaydıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda her bir mükellefe ilişkin bilgiler ile yapılan bağış tutarının ayrı ayrı gösterildiği makbuz veya banka dekontlarının indirimin tevsiki için muhafazası gerektiğinden, ilgili belgeler Birliğimizce bağış yapan kurumlar vergisi mükelleflerine iletilecektir.

 

İlgi yazı için tıklayınız.