Coronavirüs İçin Alınan Ekonomik Tedbirler

Siz Değerli Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, TOBB aracılığı ile ilgili Kamu Kurumlarımıza iletilen ve sonuçlanan Ekonomik Tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

Söz konusu Ekonomik Tedbirlere https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200323-covid-destegi.php linkinden de ulaşılabilmektedir.

 23 Mart 2020 Tarihi İtibariyle Sonuçlanan Talepler:

1.     Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek

2.     KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.
3.     Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.
4.     Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.
5.     İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
6.     Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.
7.     KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.
8.     Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.
9.     Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.
10.   Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.
11.   İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.
12.   Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.
13.   Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.
14.   Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.
15.   Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek
16.   Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
17.   Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.
18.   Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
19.   Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

24 Mart 2020 Tarihi İtibariyle Sonuçlanan Talepler:

1.     Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
2.     Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
3.     Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

25 Mart 2020 Tarihi İtibariyle Sonuçlanan Talepler:

1.     Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak

2.     Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*
3.     1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*
4.     Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi*
5.     Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*
6.     24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*
7.     Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

 

*TBMM’DE KABUL EDİLMİŞ OLUP, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ONAYLANMASI BEKLENMEKTEDİR.