Cosme Programı-ELIIT Projesi

KOSGEB'in 07.02.2020 tarih ve 60014838-745.01.0l-E.1464 sayılı yazısına istinaden;

KOSGEB -Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan Birliğimize iletilen ilgi yazıda, COSME kapsamında yer alan "ELIIT Projesi (E European Light Industries lnnovation and Technology Project)" çağrısına ilişkin olarak çağrının değerlendirilmesi ve başvuru yapabilecek ilgili paydaşlara (tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahipleri) duyurulması talebini içeren yazı ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımızla.


İlgi yazı için tıklayınız.