DOLANDIRICILIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz, 

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğünden 12.07.2019 tarihli, Dolandırıcılık vb. bilgilendirme konulu yazısında aşağıdaki hususlardan bahsedilmektedir. 

Konu ile ilgili üyelerimizin dikkatlerine önemle sunarız.

 T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü 83371553-622.01-E.65306 sayılı yazısına istinaden; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurulu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak, faydalanıcılara uygun harcamaları karşılığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşan IPARD fonu mali destek olarak kullandırmakta ve destek, "kamu katkısı" olarak adlandırılmakta, bu kamu katkısı program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır. 

Kurumumuzun çalışmaları ve proje kabullerinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeler, kurum web sitesi, tanıtım toplantılarımız, yerel ve ulusal basın ve paydaş kurum ve kuruluşlar yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca sözleşmeye hak kazanan faydalanıcılarımızın kimler olduğu kurumumuz web sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Kurumumuzun adı ve/veya bilgi ve belgeleri kullanılmak suretiyle çeşitli dolandırıcılık teşebbüslerinde bulunulduğuna ilişkin kurumumuza vatandaşlar tarafından bilgi verilmektedir. TCK 158. maddesinin (d) bendinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması" şeklinde tarifi yapılan nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak kurumumuzla ilgili ve/veya ilişkili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur.