"Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İşgücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak hedefiyle, “Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İş Gücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı” başlatıldığı bildirilmiştir.

 

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 linkinden ulaşılabilmektedir.

 

Gereğini bilgilerinize sunarız.


İlgi yazı için tıklayınız.