Enerji Verimliliği Mentörlük Programı

6 Temmuz 2021 tarih ve 31543 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı hayata geçirilmiştir.

Genelge ile tüm kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde yeşil ve döngüsel ekonomi için kaynak verimliliği çalışmalarını 2021 IV. çeyreğinde başlatması beklenmektedir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Balıkesir ve Çanakkale illerindeki firmalara (ana faaliyet alanı elektrik üretimi olanlar hariç) yönelik enerji verimliliği uygulamaları ile katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yapılan saha çalışmaları, ulusal mevzuat incelemeleri, önceki araştırmalar sonucu ortaya koyulan politikalar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında; 6 aylık ortalama enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan firmalar odak noktası olarak seçilmiştir. Programa başvuracaklar arasında planlı sanayinin adresi olan OSB firmaları avantajlı durumdadır. Ancak OSB dışındaki firmaları ile 6 aylık ortalama enerji tüketimi 100-250 TEP kadar olan firmaların da desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hibe programı ile etütlerini yaptıran firmalar içerisinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) koşullarını sağlayanlar, enerji verimliliği yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvurduklarında öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Bu koşulları sağlayamayan ancak etüt sonucuna göre enerji verimliliği dönüşümlerini gerçekleştirmek isteyen firmalar da devam eden diğer ulusal, uluslararası ya da Ajans kaynaklarına yönlendirileceklerdir. Sahip olduğumuz enerji kaynaklarının verimli kullanılması için planlanan bu hedeflere ulaşılması, öncelikle TR22 Bölgesi için çevreye duyarlı sürdürülebilir bir kalkınmaya hizmet edecektir. Bunun yanı sıra yeşil dönüşüm politikaları çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde güncellenecek mevzuat ve düzenlemelere Bölge firmalarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Ancak çok daha önemlisi, üretim süreçlerinde yapılacak enerji verimliliği yatırımları sayesinde firmaların girdi maliyetlerindeki önemli oranda sağlayacağı kazançlar, onları özellikle uluslararası rekabette daha avantajlı konuma getirecektir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna https://www.gmka.gov.tr/enerji-verimliligi-etudu-mentorluk-basvuru-formu linkinden ulaşılabilmektedir.