FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde 27.09.2019 tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusuna ithafen;

Fas’lı “Industube, Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine, “demir ve çelikten tüp ve borular” ( 7305.31.10.00; 7305.31.99.00;7305.39.10.00; 7305.39.99.00; 7306.19.10.90; 7306.19.99.00; 7306.30.10.99; 7306.30.99.00; 7306.50.10.90; 7306.50.99.00; 7306.61.10.00; 7306.61.90.00; 7306.69.10.00; 7306.69.99.00; 7306.90.10.90 et 7306.90.99.00 Fas Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde koruma önlemi soruşturması başlatılmasına ve 200 gün süre ile %25 oranında ek vergi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, anılan soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü ( DTÖ ) Korunma Önlemleri Komitesi’ne bildirim yapıldığı belirtilmektedir.

 Söz konusu bildirime göre, geçici koruma önlemi buna ilişkin kararın resmi gazetede yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir.

 Gereğini bilgilerinize sunarız.

Haberler, basın duyuruları ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun. E-bülten listemize kaydolun.