FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde 27.09.2019 tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusuna ithafen;

Fas’lı “Industube, Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine, “demir ve çelikten tüp ve borular” ( 7305.31.10.00; 7305.31.99.00;7305.39.10.00; 7305.39.99.00; 7306.19.10.90; 7306.19.99.00; 7306.30.10.99; 7306.30.99.00; 7306.50.10.90; 7306.50.99.00; 7306.61.10.00; 7306.61.90.00; 7306.69.10.00; 7306.69.99.00; 7306.90.10.90 et 7306.90.99.00 Fas Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde koruma önlemi soruşturması başlatılmasına ve 200 gün süre ile %25 oranında ek vergi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, anılan soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü ( DTÖ ) Korunma Önlemleri Komitesi’ne bildirim yapıldığı belirtilmektedir.

 Söz konusu bildirime göre, geçici koruma önlemi buna ilişkin kararın resmi gazetede yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir.

 Gereğini bilgilerinize sunarız.