Hususi Damgalı Pasaport Esasları Hakkındaki Değişiklik

İhracatçılara, Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin esaslar hakkında yapılan değişiklik 11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

20.02.2017 tarihli ve 217/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1 milyon ABD Doları" ibaresi "500 bin ABD Doları" şeklinde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla