IPARD 8.Başvuru Çağrı İlanı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Odamıza gönderilen yazı ile 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıktığını bildirmiştir. Söz konusu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Desteklenecek sektörler şu şekildedir:

  1. 103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
  2. 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  3. 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  4. 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  5. 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  6. 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

  Gereğini bilgilerinize rica ederiz.