Irak_İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ve ekte örneği sunulan yazıda; 29 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İbrahim Halil Hudut Kapısı üzerinden Irak'a girişlerdeki ücret mukabili zorunlu test şartıyla

giriş izni uygulamasına son verildiği belirtilerek, anılan tarihten itibaren yürürlüğe konan PCR Testi ve Aşı Kartı uygulamalarına dair bilgi verilmektedir.

İlgi yazı için tıklayınız.