İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu

Sayın Üyemiz,

28.03.2019 tarihinde, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumlulukları Sicili hakkındaki yönetmelik ile ilgili bilgilendirme yazısı tarafınıza gönderilmiştir.

İlgili Kanun Kapsamında Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den fazla olan kuruluşların 30.09.2019 tarihine kadar VERBİS’e kaydolma zorunluluğu bulunmaktadır. VERBİS’e kayıt yaptırılmaması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında ceza ödemek zorunda kalacaklarını hatırlatırız.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu’na aşağıda belirtilen adresten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize rica ederiz.

https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf