İşyeri Tehlike Sınıflarına İlişkin Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen yazı ile; 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınırlarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

 Söz konusu prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri, en geç Komisyon toplanmadan 30 gün önce, bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ilgili yazı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ulaşabilir ve formu en geç 29 Kasım 2019 tarihine kadar e.koc@bso.org.tr adresine iletebilirsiniz.


Gereğini bilgilerinize rica ederiz.