İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri

Balıkesir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen ve ekte örneği sunulan yazıda; Covid-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak Covid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmakta olduğu bildirilmektedir.

İşverenler, işyerinde karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda;

1. Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

2. Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bildirilecektir.

3. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenilebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.


İlgi yazı için tıklayınız.