İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Hakkında

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş protokolü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 07.11.2019 tarihinde onaylanarak 21 nolu sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Dikili TDİSOB İzmir Valiliği, Dikili Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası ve Bergama Ticaret Odası işbirliğinde kurulmuştur.

Dikili TDİSOB ile seralarda kullanılacak ileri teknolojik uygulamalar ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi, güvenli gıda arzının sağlanması, izlenilebilirlik gibi pek çok avantaj sağlanarak tarımda katma değer arttırılacak ve sürdürülebilir üretimin yanı sıra tarım sanayi entegrasyonu da sağlanacaktır.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük modern sera kümelenme bölgesi özelliğini taşımaktadır. TDİOSB imar planında 50 adet sera parseli ve 33 adet de sanayi parseli bulunmaktadır. 1.823 dekar alanda 50 adet teknolojik sera işletme parselinde her türlü yaş sebze ve meyve konusunda üretim gerçekleştirilebilecektir. 315 Dekar alanda 33 parselden oluşan sanayi alanında soğuk hava deposu, sebze ve meyve kurutma tesisleri, paketleme tesisleri, sera ekipmanları, otomasyon ekipmanları, sulama ekipmanları gibi ihtisas konusuna uygun fabrikalar kurulabilecektir.

Bölgede kurulacak seraların ısıtılmasında, bölge müdürlüğü adına olan jeotermal ruhsatlardan elde edilecek jeotermal enerji kaynakları kullanılacaktır. Tam entegre yenilenebilir enerji kullanımı hedefiyle jeotermal enerji ile birlikte güneş enerjisi (GES), rüzgar enerjisi (RES) ve biyogaz enerjisinden de faydalanmak üzere bölge içinde alanlar oluşturulmuştur. Dikili TDİOSB, modern tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve geniş alanlarda yayılan yeşil alanları ile birlikte tam entegre yeşil TDİOSB projesidir.

Parsel tahsisi hızla devam eden projede, alt yapı çalışmalarına doğru ilerlemektedir. Hedef 2021 yılının ikinci yarısında alt yapı inşaatlarına başlamak ve 2023 yılı içinde sera ve sanayi parsellerini yatırımcılara teslim etmektir.

Dikili TDİOSB Hakkında ayrıntılı bilgiye ve parseller ile ilgili detaylara http://www.dikilitdiosb.org.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir.