Kefalet Senetleri

Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlaması amacıyla yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri 19 Haziran 2018 tarih ve 30453 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak, ilgili standart formlar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, yetkili sigorta şirketler tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetlerinin ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

 

Ancak, son günlerde ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler bulunduğu,söz konusu teminatların sahte olduğu/geçerli olmadığı, teminatları düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde T.C. Kamu İhale Kurumu’na şikâyetler ulaşmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 

-      4734 sayılı Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin

-      sorgulama yapıldığı gün itibari ile geçerli olup olmadığı bilgisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin ( www.sigortam360.com )

-      https://online.sbm.org.tr/ovm-police/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fovm-police%2Fpublic%2FkefaletSenedi%2Fsorgu.sbm adresinden yapılabilmektadır.

 

-      Kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinden ulaşılabilmektedir.

 

-      Ayrıca, ülkemizde faaliyet göstermekte olan sigorta acenteleri https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresinden, brokerler ise http://sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresinden yapılabilmektedir.

 

Konuyla ilgili tereddütlerin devamı halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü (https://hmb.gov.tr/)

ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (http://tsb.org.tr/) ile iletişime geçilmesi mümkündür. 


İlgi yazıya ulaşmak için tıklayınız.