Mesleki Beceri Seferberliği

Mesleki Beceri Seferberliği, TOBB ve UNICEF'in girişimleriyle iş dünyasının liderliğinde yürütülen ve ülke çapında bir iletişim kampanyası ile desteklenen çok paydaşlı bir girişimdir. Amacı, Türkiye'deki özel sektör firmalarını, gençlerin gelecekte en iyi şekilde istihdam edilebilirliklerini desteklemeye dönük ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek, onlar için kaliteli iş yeri temelli öğrenme fırsatlarının artırılmasını destekleme konusunda harekete geçirmektir. İşverenler, zorunlu eğitimlerini tamamlayan gençler (14-17) için mesleki eğitimden istihdam ve staj imkânı sağlayarak, onların iş hayatına geçişi kolaylaştıracak temel becerilerle donatılmasına destek olacaklardır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UNICEF arasında 17.01.2023 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Portalı'na https://mhbasvuru.meb.gov.tr/login linkinden ulaşılabilmektedir.