Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler ,Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek; 2024 yılına mahsus olmak üzere Şubat ve Mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak Ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacağı belirtilmiştir.

Bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerde bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimler yapılacağı bilgisi iletilmiştir.

 

İlgi yazı için tıklayınız.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları için tıklayınız.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi için tıklayınız.