Mücbir Sebep Sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, belirlenen bazı sektörlerde faaliyet gösteren bazı Mükelleflerin

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu Mükellefler için bazı vergi beyannamelerinin

sürelerinin uzatılması ve ödemelerin ertelenmesi gibi destekler düzenlenmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca bu çerçevede, interaktif vergi dairesi internet adresinde hangi mükelleflerin

mücbir sebep hali kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik mücbir sebep durumu sorgu sonucu

ekranı açılmıştır.( * )

 Sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki adımlar izlenecektir;

 

  1. İnteraktif Vergi Dairesi ( https://ivd.gib.gov.tr )
  2. Bilgilerim
  3. 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Sorgusu

 

 Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

(*)  Sorgulamada ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları dikkate alınmıştır.Ayrıca, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangibirisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.