ODA ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU

Sayın Üyemiz,

Ekim – Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Oda Organ seçimlerinde, 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 83. Maddesi hükmü uyarınca Oda Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı aranmaktadır. 

Bu zorunluluk çerçevesinde, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 07.10.2022 Cuma gününe kadar mesai saatleri arasında Odamıza gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için firmanın dilekçe ile müracaatta bulunması gerekmektedir. 

Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre, 07.10.2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Kayıtlarla ilgili süresi içerisinde herhangi bir başvuru olmaması durumunda Odamız kayıtlarının doğruluğu Üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.  

BALIKESİR SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI