SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından örneği sunulan yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri İletişim Sistemi” başlıklı 29. Maddesi ile “SCADA kontrol Merkezleri” başlıklı geçici 3.maddesi kapsamında Teşekküllerin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir.

 

İlgi yazı için tıklayınız.