Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı Hk.

   Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2 M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (UETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda yükümlülüklerinin bulunduğu, uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

   Ayrıca, yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu, söz konusu zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı Odamıza bildirilmiştir.

  Söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak yetki belgesine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (UETDS) ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı 19.10.2019 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir.