Sınır Geçişleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kadıköy geçişi üzerindeki tren trafiği, ilgili makamlar tarafından askıya alınmıştır. Konuya ilişkin olarak demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır. 

İran varışlı ve İran'dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında Birliğimizin yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için; 

 

•        Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,

•        İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon

dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına karar verilmiştir. 

 

Bu şekilde;  koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır. İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır. 

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir. İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dahilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkıyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. 

 

Soru ve talepler için TCDD A.Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktalan aşağıdaki gibidir:

 

Telefon No

0312 311 13 05

Faks No

0312 311 17 92 - 0312 310 95 07

Naci Özçelik

0505 450 46 97

Oktay Aydınlıoğlu

0535 977 87 20

Nevzat Dede

0505 431 75 35

 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

İlgi yazı için tıklayınız.