Suudi Arabistan'a İhracat

2020 Yılının ikinci yarısından itibaren basında yer almaya başlayan haberlerde, Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlerin ithalatının durdurulmasına yönelik bir takım tarife dışı engellemelere başvurduğu bilgisi gündeme gelmiştir. Konu hakkında Odalar ve Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalardan da yazılı/şifai bildirimler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmiştir.

Söz konusu haber/bildirimlerin değerlendirilmesi akabinde, ilgili uygulamaların münferit veya sistematik bir engelleme niteliğinde olup olmadığının anlaşılması ve ihracatçı şirket/işletmelerin uygulamalarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini teminen, Birliğimizce Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na muhtelif konu hakkında başvuruda bulunulmuştur.

Yapılan başvurulara istinaden Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.


İlgi yazı için tıklayınız.