TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Seçimleri

Sayın Üyemiz,

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’na üye olacak genç girişimcilerin;

  • 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,
  • Ticaret Siciline kayıtlı,
  • Gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı,
  • Yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’na üye olacak kadın girişimcilerin;

  • Ticaret siciline kayıtlı,
  • Gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

Başvurmak isteyen adaylar, 3 Temmuz 2023 ve 8 Eylül 2023 tarihleri arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi http://girisimcilik.tobb.org.tr/ üzerinden online başvuru yapabileceklerdir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.