TSE - Teknik Servis Hizmeti

Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü'nden alınan 07.10.2019 tarihli, E.254471 sayılı yazıda;

Enstitü'nün faaliyet alanında olan Araç tadilat projeleri onayı için araçların fiziki muayenesi, Tehlikeli Atık Taşıma Araçlarının fiziki muayenesi, Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının kontrolü, Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşme (ADR) kapsamında araçların muayenesi, Meyve ve sebze taşımacılığında kullanılan frigorifik araçların muayenesi, Bozulabilir gıda maddelerinin taşınması ile ilgili anlaşma (ATP) kapsamında araçların muayenesi ve Teknik servis araç muayenesi faaliyetleri 2016 yılından itibaren işletmeci modeli ile 38 ilimizde yürütülmektedir. 

Hem mevcut işletmeler ile yapılan sözleşmelerin sona erecek olması hem de  bu hizmeti ülkemizin 81 iline yayma amacı ile Enstitü'nün kendi kontrol merkezleri bulunan Bursa, Konya, Adana, Manisa ve Malatya harici 76 ilimizde TSE Araç  Kontrol  Merkezi altyapısının  hazırlanması  ve  işletilmesi ihalesine çıkılması kararı alınmıştır. 

İhale isteklisi kuruluşlar, Enstitü'nün web sitesinden ihale şartnamesi ve ilgili dokümanları görebilir, dokümanlara erişebilir ve ücretsiz olarak bilgisayarlarına indirebilirler. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanların satın alınması ve satın alındığının belgelendirilmesi gereklidir. AKM ihalesi doküman satış bedeli KDV dahil 200 TL'dir. Talipli ve istekli olup ihaleye girecek firmalar, TSE'ye ait Vakıfbank TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88 numaralı IBAN numarasına ihale konusu işin adını ve ticaret unvanını belirterek veya TSE birimlerinde kredi kartıyla ücreti yatırabilirler. 

Ücret yatırılmasına müteakip en yakın TSE biriminden; ihale dokümanı, ücret alındığına dair makbuz (Ödeme TSE biriminde yapıldıysa) ve karşılıklı olarak imzalanan Doküman  Satış Belgesini ihalede sunulmak üzere alınmalıdır. 

İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ...