Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Sayın Üyemiz,

3 Şubat 2021 tarih 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6491 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.


İlgi yazı için tıklayınız.