Temiz Üretim Teknolojileri Kapsamında İş Termin Planları Hakkında

Sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına    ilişkin çalışmalar    2872    Sayılı    Çevre    Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde ilgili Bakanlık tarafından yürütüldüğü; bu kapsamda tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi,  su  ve  enerji  tüketiminin  azaltılmasına  yönelik  olarak  temiz  üretim  teknolojilerinin uygulanması  amacıyla  2022/20  Sayılı    'Tekstil  Sektöründe  Temiz  Üretim  Uygulamaları  Genelgesi' yayımlandığı ve bu bağlamda kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi  (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar  dahil),  halı  üretimi  vb.),  tekstil  ön  terbiyesi  (yıkama  (yapak  yıkama  dahil),  ağartma/kasar, merserizasyon  vb.),  baskı  ve  boyama işlemlerinden  herhangi  birini  yapan tüm tekstil  tesisleri  ile  kumaş  merserizasyonu  yapan  tüm  tekstil  tesislerinde,  enerji  tüketimi  ve  hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki  kirletici  yükünün  azaltılması  için  belirtilen  tekniklerin; kurulu  kapasitesi  10  ton/gün  ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan  tesislerde  15  Ocak  20255  ton/gün  altında  olan  tesislerde  15  Ocak  2026  tarihinden  itibaren uygulanmaya başlanması zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Aşağıda Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iş termin planlarını ilgili İl Müdürlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir.

Genelge için tıklayınız.