Türk Eximbank Balıkesir İrtibat Ofisi Açıldı

Ticaret Bakanlığı ve Eximbank Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türk Exımbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) Balıkesir İrtibat Ofisi Balıkesir Ticaret Odası Hizmet Binası bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Eximbank’ın amacı, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank bu amaçlarını,

•İhtiyacı karşılayacak ve rekabet gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak,
•Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanına katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek,
•Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek, suretiyle gerçekleştirecektir.

İhracat yapan Firmaların finansman gereksinimlerini gidermek ve Uluslararası rekabet gücünü ve pazar paylarını arttırmak için ile kurulan Türk Eximbank’ın İlimizde de faaliyete başlamış olması İl genelinde İhracat yapan firmalarımız için fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

Türk Eximbank Balıkesir İrtibat Ofisi’ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilmektedir.


Adres   : Gümüşçeşme Mahallesi Avlu Caddesi No:4/42 Altıeylül/Balıkesir
Telefon : 444 9 286