Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 32 nolu Karara İlişkin Değişiklik Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  31.12.2019 5 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M5-3.htm

 

Bilgilerinize rica ederiz.