Türkiye-EFTA STA Ortak Komite Toplantısı Vize, Oturma İzni ve Çalışma İzni Konuları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ve aşağıda örneği sunulan yazıda;

Ülkemiz ve EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ülkeleri arasında 1992 yılından itibaren yürürlükte olan ve 1 Ekim 2021 tarihinde "hizmet ticareti ve e-ticaret" konularını da kapsayacak şekilde revize edilen Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşmasının ilk Ortak KomiteToplantısının Ağustos ayında yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle son dönemde iş insanlarımızın, ticaret erbabı ve yatırımcılarımızın EFTA ülkelerine yaptıkları Schengen vizesi başvuruları başta olmak üzere oturma izni ve çalışma izni alma konusunda da sorunlar yaşadıklarının bilindiği, söz konusu sorunların, Anlaşmanın danışma ve karar alma mekanizması olan Ortak Komite'de görüşülebileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu Ortak Komite Toplantısı hazırlıklarında kullanılmak üzere, EFTA ülkelerine yapılan vize, oturma izni ve çalışma izni başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin bilgi notlarının 7 Temmuz 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimiz (anara.daylan@tobb.og.tr) adresne iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

İlgi yazı için tıklayınız