Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kosova Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında gerçekleştirilen temaslarda, ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere Serbest Ticaret Anlaşmasının getirdiği üzerine toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bahse konu toplantıların ilki, 19 Şubat 2020 tarihinde, Birliğimiz ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Toplantı kapsamında, Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkam Berat Rukiqi'nin açılış konuşmalarının akabinde, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin "Türkiye ­Kosova Serbest Ticaret Anlaşması" üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirmesi öngörülmektedir. 

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin http://kosova.tobb.org.tr/  adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

İlgi yazı için tıklayınız.