Ücretlendirme Uygulamasına Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar ve Sıfır Atık Logosu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda, 22.12.2020 tarih ve 274510 sayılı Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ’da güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu Usul ve Esaslar’ın 5.maddesi 10. Fıkrasında yer alan; “ Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu, Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür  olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.” Hükmü gereği T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosu https://cygm.csb.gov.tr/plastik-posetlerde-sifir-atik-logosu-ve-cevreci-slogan-kullanimina-iliskin-duyuru-duyuru-412399 adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu kriterlere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.