Ufuk 2020 Programı Green Deal ( Yeşil Mutabakat ) Çağrısı

Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli “Yeşil Mutabakat Çağrısı”, 22 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır.

Söz konusu çağrı; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz ekonomiye geçişi ve Ar-Ge/yenilik projeleri yoluyla hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bahse konu çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıklarına, programın ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) tarafından hazırlanmış olan, https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagri-programi-yayinlandi web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Çağrının kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirtilmiş olup çağrıya, araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler, büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler başvuruda bulunabilecektir.

Çağrı kapsamındaki başlıklara yönelik sorular için de aynı şekilde  greendeal@h2020.org.tr elektronik posta adresi vasıtasıyla TÜBİTAK ile irtibata geçilebilmektedir.

Konu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ve Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı örneği için tıklayınız.