Vergi Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile , Kamu İhale Kurumu’nun; “İsteklilerin muaccel hale gelmiş ( kesinleşmiş ) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanununun 10.maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.” iletilmiştir.

İlgi yazı için tıklayınız.