Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında-Önemli ve Sürelidir

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 25.03.2019 Tarih, 34221550-641.03.01-3102 Sayılı yazısı; 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, siz değerli üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapasamına alınmamış olan firmaların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibariyle başlamış olduğu belirtilmektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği bildirilmektedir. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası), üyelerimizin gerekli yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bir örneği aşağıda yer alan yazısında da belirtilen hususlar hakkında üyelerimizin bilgilerini önemle rica eder, söz konusu tarihlere kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması  için gerekli işlemleri yapmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ...