Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” ve  “Yeni Kısıtlama ve Tedbirler” konulu T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazılar aşağıda sunulmaktadır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları İçin Tıklayınız.

Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler İçin Tıklayınız.

Bilgilerinizi rica ederiz.