Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen, Odamıza iletilen ve ekte örneği sunulan yazıda;

2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkûr mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

İlgi yazı için tıklayınız.